صفحه اصلی » برچسب زده شده با : بیشعوری

خلاصه و قسمت هایی از کتاب بیشعوری اثر خاویر کرمنت

خلاصه و قسمت هایی از کتاب بیشعوری اثر خاویر کرمنت

در میان کتاب های روانشناسی و رفتار شناسی کمتر کتابی مانند کتاب بیشعوری می توان یافت که با زبانی طنز و در عین حال تاثیرگذار به بررسی یکی از مهم ترین بیماری های مهلک رفتاری در بشر بپردازد. کتاب بیشعوری با توضیح “راهنمای
برو بالا